Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rozeznanie rynku (ceny) - specjalistyczne doradztwo tematyczne

11 stycznia 2021 r.

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Fundacja Idea Rozwoju przeprowadza rozeznanie rynku (ceny) dotyczące:

specjalistycznego doradztwa tematycznego w zakresie

  • kwestii związanych z monitorowaniem polityk publicznych, w tym w szczególności w obszarze ekonomii społecznej;
  • ewaluacje, dotyczące planowania, zamawiania, przeprowadzania, współpracy z wykonawcą; oraz
  • planowania strategicznego w obszarze ekonomii społecznej.

Przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) oraz że niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Opis przedmiotu zamówienia:

  • zakres tematyczny doradztwa: kwestie związane z monitorowaniem polityk publicznych, w tym w szczególności w obszarze ekonomii społecznej; ewaluacje, dotyczące planowania, zamawiania, przeprowadzania, współpracy z wykonawcą oraz planowania strategicznego w obszarze ekonomii społecznej.
  • szacowana liczba godzin doradztwa: 10 godzin zegarowych (w cyklu doradczym, ustalonym z Zamawiającym i odbiorcami doradztwa);
  • odbiorcy działań doradczych: członkowie zespołów koordynujących rozwój ekonomii społecznej w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej;
  • ze względu na trwającą pandemię spowodowaną COVID-19 doradztwo będzie realizowane w formule on-line (Zamawiający dysponuje platformą online do prowadzenia spotkań zdalnych).

Sposób sporządzenia wyceny:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji 1 godziny zegarowej doradztwa, a w przypadku osób fizycznych - ceny brutto wraz z wszelkimi składkami płaconymi przez zamawiającego w odniesieniu do realizacji 1 godziny zegarowej doradztwa.

Wycena powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

Prosimy o nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza szacowania ceny (jako skan) pocztą elektroniczną na adres: biuro@ideaorg.eu do dnia: 18.01.2021 r. włącznie do godz. 23.59.