Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Poszukiwani eksperci do projektu "Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej" [do 15.11]

Fundacja Idea Rozwoju, realizująca w partnerstwie projekt pn. Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Eksperta – badacza – 8 osób

Zakres prac – przygotowanie aktualizacji diagnozy potrzeb kluczowych aktorów (ROPS, Urzędu Marszałkowskiego, regionalnych ciał konsultacyjnych) w zakresie planowania, wdrażania, monitorowania i oceny polityki regionalnej rozwoju ekonomii społecznej oraz przygotowanie na tej podstawie planu działań doradczych i szkoleniowych w 15 województwach (z wyłączeniem warmińsko-mazurskiego) oraz podsumowania dotychczasowych działań. Każdy z ekspertów – badaczy będzie przygotowywał diagnozę dla 1 lub 2 regionów.

 

Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony 01.12.2018-28.02.2019

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z administracją samorządową;
 • doświadczenie w realizacji projektów z zakresu polityki społecznej (potwierdzone realizacją co najmniej 3 projektów)
 • wysokie kompetencje komunikacji na piśmie (potwierdzone przygotowaniem co najmniej 5 raportów, opracowań, innych publikacji)
 • wysokie kompetencje interpersonalne (potwierdzone co najmniej 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu/współprowadzeniu szkoleń, warsztatów, paneli dyskusyjnych, itp.)

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących administracji publicznej;
 • doświadczenie w diagnozowaniu kompetencji/potrzeb;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących ekonomii społecznej.

Od ekspertów oczekuje się:

 • dokładności, umiejętność dobrej organizacji i efektywnego planowania pracy;
 • wysokich umiejętności komunikacji i współpracy;
 • rzetelności, samodzielności, umiejętności analitycznych, nastawienia na efekty;
 • znajomości zagadnień związanych z tematyką ekonomii społecznej.

Fundacja odrzuci oferty otrzymane od kandydatów zatrudnionych w instytucji uczestniczącej w realizacji PO Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu

Główne obowiązki:

 • uczestnictwo w spotkaniach merytorycznych dot. diagnozy potrzeb doradczych,
 • przeprowadzenie i opracowanie analizy dokumentów strategicznych, programowych, operacyjnych, statystycznych,
 • przeprowadzenie wywiadów indywidualnych oraz ich transkrypcja,
 • analiza wywiadów, w tym: kodowanie wywiadów, analiza jakościowa zebranego materiału,
 • przeprowadzenie warsztatu podsumowującego z grupą regionalną, w tym przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu, zebranie wniosków, opracowanie wniosków i ich konsultacja z ekspertami wiodącymi,
 • przygotowanie raportu cząstkowego z diagnozy potrzeb wraz z programem, harmonogramem.

Fundacja zastrzega sobie, że do 70% czasu pracy eksperci będą zobowiązani przepracować w siedzibie Fundacji (Wierzbica, gmina Serock).

 

Termin złożenia aplikacji: 15 listopada 2018 r. do końca dnia w formie elektronicznej na adres: biuro@ideaorg.eu lub pocztą, na adres Fundacji IDEA Rozwoju: Wierzbica 57B, 05-140 Serock (decyduje data wpływu do biura Fundacji)

 

Oferta powinna zawierać:

 • CV
  • uwzględniające w szczególności informacje w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego określonego w wymaganiach koniecznych
  • opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”;
 • list motywacyjny, ze wskazaniem preferowanego województwa, w którym kandydat chciałby przeprowadzał diagnozę. Jeden kandydat nie może zgłosić się do więcej niż 2 województw
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).

Informacja o sposobie wyboru:

Ocena ofert odbędzie się na podstawie kryteriów, określonych powyżej.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób do pracy przy realizacji diagnozy dla danego regionu, Fundacja zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych etapów rekrutacji w postaci:

 • testu wiedzy z zakresu prowadzenia badań i analiz
 • prezentacji koncepcji przygotowania diagnozy na przykładzie wybranego województwa.

Po przeprowadzeniu rekrutacji, pracodawca dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań i na tej podstawie zaproponuje współpracę osobom, których kwalifikacje oceni najwyżej.

 

Dodatkowe informacje:

Wynagrodzenie Eksperta – badacza będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Fundacja IDEA Rozwoju zastrzega sobie możliwość anulowania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

AKTUALIZACJA

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej