Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ewaluacja efektów projektów EFS realizowanych przez NGO w województwie pomorskim

W okresie sierpień-listopad 2013 zrealizowaliśmy we współpracy z EGO badanie pn. Ocena wsparcia udzielonego w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach komponentu regionalnego POKL dla województwa pomorskiego w kontekście przyszłej perspektywy finansowej. 

Celem głównym ewaluacji było dokonanie oceny skuteczności, użyteczności, trafności, efektywności i trwałości wsparcia oferowanego przez organizacje pozarządowe realizujące projekty w ramach komponentu regionalnego POKL oraz czynników mających wpływ na wskazane aspekty. Celem badania było również określenie wyzwań i potrzeb sektora pomorskich organizacji pozarządowych w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Realizując badanie wykorzystaliśmy dwa uzupełniające się i promowane obecnie przez Komisję Europejską podejścia badawcze: ewaluację wspieraną teorią (theory based evaluation) oraz ewaluację opartą na podejściu kontrfaktycznym (counterfactual impact evaluation) przy zastosowaniu techniki propensity score matching.

Dzięki realizacji badania uzyskaliśmy szereg ciekawych wniosków i rekomendacji, w tym m.in.:

  • sytuacja zatrudnieniowa uczestników projektów realizowane przez organizacje pozarządowe uległa poprawie (względem sytuacji sprzed wzięcia udziału projekcie),
  • organizacje pozarządowe okazały się równie skuteczne w aktywizowaniu uczestników na rynku pracy w co przedsiębiorstwa, które realizowały projekty,
  • uczestnicy oceniali jednak projekty realizowane przez NGO w większości przypadków lepiej niż projekty wdrażane przez przedsiębiorców.

Ewaluacja wykazała jednak, że głównym wyzwaniem dla przyszłego okresu programowania jest ograniczenie nadmiernej biurokracji i proceduralizmu, który ogranicza innowacyjność, skuteczność i efektywność realizowanych projektów współfinansowanych z EFS.

Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.