Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Czy polskie firmy dbają o różnorodność w miejscu pracy?

O strategiach zatrudniania i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami

Przedstawiamy wyniki najnowszego badania dotyczącego strategii zatrudnieniowych i okołozatrudnieniowych w firmach prywatnych w Polsce, szczególnie w kontekście współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Celem badania było zrozumienie jak wygląda realizacja tych strategii w polskich przedsiębiorstwach i jakie są wyzwania z tym związane, co ma znaczenie zarówno dla sektora biznesu, jak i innych uczestników rynku pracy.

Badanie obejmowało reprezentatywną próbę firm różnej wielkości i branż. Analizowano 300 stron internetowych oraz profile w mediach społecznościowych pod kątem obecności dokumentów dotyczących polityki zatrudnienia i różnorodności.

Dodatkowo, przeprowadzono ankietę internetową, aby pogłębić tematy identyfikowane podczas analizy desk research.

Główne wyniki:

  • Tylko 27% polskich firm posiada dokument polityki różnorodności.
  • Jedynie 18% firm publikuje te dokumenty na swoich stronach internetowych, a 56% pracodawców mających politykę różnorodności nie informuje w niej o żadnych działaniach promujących różnorodność w firmie.
  • Zaledwie 13% firm podejmuje działania na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami .
  • 72% pracodawców, którzy nie mają takiego dokumentu, ale deklarują działania z zakresu polityki różnorodności, zazwyczaj w ogóle nie opisywało wsparcia, jakie realizują na rzecz osób nowozatrudnionych.
Wyniki badania ukazują istotne wyzwania związane z implementacją polityki różnorodności w polskich firmach, głównie brak dokumentacji i niewystarczająca komunikacja zewnętrzna. Konieczne jest zwiększenie świadomości oraz działań edukacyjnych w tym obszarze. Włączenie aspektu różnorodności do strategii zatrudnieniowych jest kluczowe dla budowania bardziej otwartych i inkluzywnych środowisk pracy.

Wnioski:

  • Większość pracodawców nie informuje publicznie o polityce różnorodności.
  • Polityka różnorodności często nie jest uwzględniana w strategicznych działaniach HR.
  • Dokumenty prezentowane są często ogólnikowo, a informacje o osobach z niepełnosprawnościami są lakoniczne.
Podsumowując, istotne jest podjęcie działań na poziomie indywidualnych firm oraz całego sektora biznesowego w celu promowania różnorodności w miejscu pracy. Badanie stanowi ważny punkt wyjścia do dyskusji nad koniecznymi krokami mającymi na celu stworzenie bardziej otwartych i inkluzywnych środowisk pracy w Polsce, zwłaszcza w kontekście dyrektywy CSRD dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej dla pracodawców w UE.

Poniżej prezentujemy film z najważniejszymi wnioskami z badania.


Projekt „Strategie zatrudnieniowe pracodawców prywatnych w Polsce” realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Fundacją Aktywizacja.

Zdjęcie dodane przez cottonbro studio