Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ocena projektów w obszarze edukacji i kultury w ramach RPO Województwa Łódzkiego 2007-2013

Razem z partnerami realizujemy badanie projektów w obszarze edukacji i kultury w RPO Województwa Łódzkiego.

W konsorcjum z FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Spółka Jawna oraz Laboratorium Rozwoju Sp. z o.o. realizujemy badanie Ocena użyteczności, trafności, efektywności, skuteczności i trwałości projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego realizowanych w obszarze edukacji i kultury w latach 2007-2013 Celem badania jest ocena ich użyteczności, trafności, efektywności, skuteczności i trwałości, zarówno z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego, szkół i placówek oświatowych jak i mieszkańców województwa.

Badanie będzie zrealizowane w dwóch modułach:
Moduł A: Ocena użyteczności, trafności, efektywności, skuteczności i trwałości projektów RPOWŁ realizowanych w obszarze edukacji w latach 2007-2013.

Celem Modułu A będzie dokonanie oceny wpływu poszczególnych projektów na stopień osiągnięcia celów RPO WŁ poprzez pryzmat głównych kryteriów ewaluacyjnych. Ocena stopnia komplementarności realizowanych projektów z przedsięwzięciami podejmowanymi w ramach regionalnego komponentu POKL i innych programów o charakterze krajowym, w kontekście planowanych działań w ramach RPO WŁ 2014-2020.
Analiza zagadnień problemowych, będących przedmiotem badania oraz zmapowanie przestrzenne przedsięwzięć prowadzonych w sektorze edukacji w regionie łódzkim z uwzględnieniem podziału na rodzaj interwencji.

Moduł B: Ocena użyteczności, trafności, efektywności, skuteczności i trwałości projektów RPO WŁ realizowanych w obszarze kultury w latach 2007-2013.

W ramach tego Modułu dokonana zostanie ocena poszczególnych projektów, z uwzględnieniem głównych kryteriów ewaluacji oraz zbadana zostanie spójności z projektami realizowanymi w ramach innych programów.
W efekcie przygotowane będą rekomendacje dla „Programu rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020”.